Referenties

 

Peter de Groot

Adviseerde OVO als partner bij KPMG in 2011

Ajit heb ik leren kennen toen ik op verzoek van de RvC een soort 2nd opinion formuleerde op de gekozen strategie van OVO. Deze opdracht was het begin van een intensieve samenwerking tussen Ajit en mijzelf van ruim anderhalf jaar waarbij OVO uiteindelijk is ondergebracht bij Achmea. In die periode heb ik Ajit leren kennen als een bestuurder die zijn eigen belang ondergeschikt heeft gemaakt aan het belang van zijn medewerkers, de klanten c.q. leden van OVO en andere stakeholders. Ajit heeft veel gevoel voor belangen van mensen, is scherp in zijn analyses en beïnvloedt anderen op een prettige manier. In de anderhalf jaar dat ik met Ajit heb gewerkt heb ik veel respect voor hem gekregen.

 

Bert van der Knoop

Hoofd Schade- en Verzekeringszaken bij Gemeente Rotterdam

Ajit is een gedreven en integere manager en (verzekerings)deskundige die in staat is gebleken om tegen de stroom in een hoog gewaardeerde verzekeringmaatschappij op te zetten. Ook mijn collega’s waarderen zonder uitzondering zijn inzet en kennis van zaken.

 

Herman Touw

Oud voorzitter van de directieraad bij De Goudse commissaris bij OVO

Ajit Khan is een vaardig en daadkrachtig bestuurder en voorzitter. Hij heeft de verzelfstandiging uit VNG van de onderlinge verzekeraar OVO en vele jaren later de verkoop van de winstgevende portefeuille aan Achmea succesvol geleid met oog voor de stakeholders en de medewerkers.

Selma van Zuijlen

Letselschade expert en deed jaren werkzaamheden voor OVO

Een betrokken bestuurder, integer met kennis van zaken.

 

Ben van den Akker

Gemeente Sint-Oedenrode

Voor mij staan de letters OVO voor een organisatie die direct en adequaat reageert op de aangeboden aansprakelijk stellingen. Een organisatie waarbij de medewerkers heel gemakkelijk aanspreekbaar zijn en die ook erg gemoedelijke zijn in de omgang met hun cliënten. Een organisatie die staat voor de zaak, innovatief is, kortom een soepel lopende machine waarbij Ajit de smeerolie is.

 

Heico Melis

Gemeente Huizen

Sinds het najaar 2002 heeft de gemeente Huizen de aansprakelijkheidverzekering (AVB) afgesloten bij OVO voorheen AOG. Al die jaren is er wat mij betreft sprake geweest van een prettige, zakelijke maar toch persoonlijke relatie. Deskundigheid, transparantie en betrokkenheid zijn kwalificaties die op OVO van toepassing zijn. Ik heb veelvuldig contact met de medewerkers onderhouden niet zozeer vanwege het aantal schadegevallen maar juist omdat OVO initiatief toont om in contact te blijven met de leden (ik denk hierbij aan de klankbordgroepen). Wat mij ook erg aanspreekt zijn de initiatieven tot verbetering van de dienstverlening in de vorm van de kennisbank (EducationalOnePagers) en de digitale schadedossiers. Kortom, de medewerkers van OVO zitten niet stil, denken vooruit en houden contact.

 

Jan Rinia, schadebehandelaar

Politieregio Gelderland-Midden

In de afgelopen 2 jaar heb ik veel geleerd van onze OVO juristen op het gebied van aansprakelijkheid, maar zeker ook in de benadering van slachtoffers. De OVO jurist heeft een uitstekend inlevingsvermogen en de gebezigde (brief) taal is duidelijk en begrijpelijk. Overigens is hun kennis van de jurisprudentie van ongekend belang voor de behandeling van zaken. Vooral ook het contact met de OVO jurist is collegiaal en soms vriendschappelijk te noemen. Men is klachtgericht en neemt de tijd om je te adviseren. Ik vind de kennis, het contact en de samenwerking met OVO van zeer waardevol belang voor de politieorganisatie, mede omdat OVO onze organisatie door en door kent.