Wat doet NextPracticeNu

 

 

Advies en Hands on aanpak

De juridische adviestak is modulair en loopt van eenmalig advies tot complete procesvertegenwoordiging. Deze adviestak kan variëren van eenmalig advies, een rechtsbijstandmodule voor structureel advies tot het tijdelijk detacheren van een jurist.

 

Verhalen van schade

Overheden hebben te maken met kosten of schade die zij wensen te verhalen op de veroorzaker. Denk hierbij aan schade aan wegmeubilair, schade door vandalisme of loonschade door uitvallen van een ambtenaar (door ongeval buiten werktijd). De bij OVO opgedane ervaring leert dat veel overheden deze schade laten liggen door gebrek aan capaciteit en/of kennis. Met een goede propositie op dit terrein kan NextPracticeNu overheden helpen schades op een effectieve manier te verhalen.

 

Strategie en Coaching

NextPracticeNu kan putten uit jarenlange ervaring op diverse gebieden als beleidsadvies, schadebehandeling, bestuursrecht, leidinggeven, strategische plannen, communicatie, evenementenorganisatie en cultuurveranderingstrajecten.

Door gebruik te maken van een breed netwerk kunnen ook multidisciplinaire taken worden opgepakt. Wilt u draagvlak voor een complexe beleidswijziging, heeft u een team waar zaken niet van de grond komen of een project dat dreigt vast te lopen? NextPracticeNu helpt u met een strategisch plan of coacht medewerkers en leidinggevenden bij weerbarstige processen.

NextPracticeNu kan ook trainingen en cursussen in company verzorgen. Bestaande workshops zijn Overheidsaansprakelijkheid, “risico’s beheren in de openbare ruimte: wegbeheer, rioolbeheer en groenbeheer”, fraude en integriteitbestrijding, communicatie tussen overheid en burger, ondernemerschap bij overheid: “hoe creëer je draagvlak?” en verhaal van schade.